Felajánló imádság a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

      Tápiómenti Nagyboldogasszony, ég és föld Királynője, mi, akik a te közösségedhez tartozunk, ma Szeplőtelen Szívednek szenteljük magunkat.

Veled egyesülve akarunk élni keresztségi kötelezettségeink szerint, belsőleg megváltozva és megszabadulva minden ragaszkodástól és könnyű megalkuvástól, úgy, hogy mindig készek legyünk megtenni Isten akaratát.

Édesanyánk, rád bízzuk magunkat, életünket és keresztény hivatásunkat, hogy te rendelkezzél velünk, üdvös terveid szerint.
Megígérjük, hogy kívánságod szerint élünk, az ima és vezeklés megújult szellemében. Buzgón résztveszünk a szentmise áldozatban és az apostolkodásban, és imádkozzuk a rózsafüzért.
Szigorúbb életet akarunk élni, az Evangéliumnak megfelelően, mindenkinek jó példát adva a keresztény erények, főleg a szeretet és a tisztaság gyakorlására.
Megígérjük neked, hogy egyesülünk a Szentatyával, a püspökökkel és papjainkkal, hogy gátat emeljünk az Egyház tanító tekintélyének elvetése elé.
Segíts minket, hogy mi is apostolai lehessünk ennek a Pápával való ima szeretet és engedelmesség egységnek.
Végül megígérjük, hogy azokat, akikkel kapcsolatba kerülünk, elvezetjük a te buzgó tiszteletedre.

Tudjuk, hogy az istentagadás sok testvérünk és nővérünk hitét tönkretette, és hogy a bűn mindinkább terjed a világon. Azért rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi hatalmas Anyánk! Kérünk, mentsd meg minden gyermekedet, kegyes, szerető, kedves Szűz Mária! Amen.