Felajánló imádság az Úr Jézus Szentséges Szívének

       Urunk, Jézus Krisztus! A Te Szentséges Szíved végtelen szeretettel lángolt értünk. E legvégsőkig engedelmes, és értünk életed is feláldozni kész szeretet vitt Téged a kereszt oltárára, hogy bűneinkért haláloddal elégtételt adj. Nem elégedtél meg azzal, hogy elszenvedd a halált, hanem érettünk dobogó Szívedet lándzsával átdöfni engedted, hogy a seben át bepillanthassunk Szíved mélyébe, s lássuk a végtelen szereteted és irgalmasságod jeleként nyomban aláfolyó vizet és vért. Nekünk adtad sebzett Szívedet, s ma is nyitva tartod számunkra. Nemcsak azért, hogy a bűnösök menedéke legyen, hanem azért is, hogy az a kegyelem életadó forrása, az irgalom soha ki nem apadó kútfeje és szükségünkben segítségünk legyen.

Ó, Jézusunk Szentséges Szíve, bocsásd meg bizalmatlanságunkat! Íme, élő hittel borulunk most eléd. Engedd, hogy előtted hódolva, téged imádva és magasztalva tegyük meg felajánlásunkat.

A mai napon, mely Szentséges Szíved ajándéka, nekünk megérni engedett, alázattal és bizalommal helyezzük Szentséges Szíved oltalmába a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösséget, annak minden jelenlegi, hajdani és majdani tagját.
Kérünk, bocsásd meg a közösség minden tagjának Ellened és egymás ellen elkövetett minden bűnét! Áldd meg Téged kereső törekvéseit! Add meg a Közösségnek Szentséges Szíved vezetését, s tégy minket egyre fogékonyabbá rá!
Formálj mindannyiunkat és közösségünket Szentséges Szíved szerinti szeretetre! Add meg azt a kegyelmet is, hogy küldetésünket egyre hűségesebben, Isten Országának szellemében keressük és teljesítsük!
Szentséges Szíved szeretete szabadítson meg minket minden gonosz szellemtől, azok minden Isten Országát romboló szándékától, és adjon erőt a kísértések idején!

Ne engedd, hogy Szívednek tett felajánlásunkról elfeledkezzünk, és segíts, hogy újból és újból megerősítve azt, egyre mélyebben merüljünk Szíved végtelen szeretetébe. Kérünk, fogadd kegyesen felajánlásunkat, mert Te élsz és szeretsz mindörökkön örökké! Amen.