Kik vagyunk?

A Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség - a "Tápió", ahogy mi mondjuk - egy 1987-ben megszületett katolikus közösség. 1987-ben fiatalok felújították a tápiószentmártoni Blaskovich-kápolnát. A kápolna felszentelésére a térség fiataljait összehívták egy táborra, ami olyan jól sikerült, hogy havi ifjúsági találkozók követték, s létrejött a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség, amelynek hamarosan Szegedi László atya lett a lelki vezetője.

Később, tápiós mintára egyházmegye szerte megszülettek az újabb ifjúsági régiók. A „Tápióban” évente négy évközi ifjúsági találkozót tartunk a Tápió menti településeken körbejárva. Legnagyobb programjaink a nyári táborok: a családias nagytábor, a gyerektábor, illetve az ifjúsági tábor. A Tápió mentén működő plébániai, katolikus közösségekkel együtt szeretnénk gazdagabbá tenni az egyházmegye ifjúsági életét. Katolikus keresztény hitünk közös megélése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek és a fiatalok hitbéli, erkölcsi nevelésére is. A mindenkori Váci egyházmegyei püspökkel szorosan együttműködve végezzük szolgálatunkat.

Várunk mindenkit, aki aktív pl. saját plébániai közösségében és több, azonos értékrenddel bíró fiatallal szeretne találkozni, de szeretettel látunk olyanokat is, akik nem tagjai más közösségnek, ezért barátokat keresnek.

A régiós eseményeket a „kisebb testvérek” közössége szervezi. Szűkebb értelemben a kisebb testvérek közösségét nevezzük a közösségnek, tágabb értelemben mindenkit, aki az adott régióhoz tartozónak mondja magát.

Lelkiségünk négy alappilléren nyugszik. Eucharisztikus, máriás, Isten országát kereső és Szentlélekre figyelő közösséggé szeretnénk válni.

A különböző területek vezetői: Pelyhe Virág (gyermekprogramok); Katus Norbert, Bódis Virág és Szabó András (ifjúsági tevékenység); Gábriel Zoltán és Dinnyés Patrik (felnőtt és családos programok). A működésünkhöz szükséges pénzügyi forrásokat az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány biztosítja, a kuratórium elnöke Szabó László. Valamennyiük telefonszáma és e-mail címe megtalálható az Elérhetőségeink” menüpontra kattintva.