Az legyek, amit nekem adsz

Uram, te vagy az élet kenyere.
Te önmagadat ajándékozod nekem.
És ebben a darabka kenyérben
azt kapom, ami vagyok: Krisztus teste,
hogy azzá legyek, amit magamhoz veszek:
Krisztus teste.
Ámen.
Szent Ágoston nyomán