Lélekben tartó - január

Kedves Tápiós Testvérek!

Az új évben is készül a Lélekben tartó számotokra, hogy az új év még gazdagabb legyen! Reméljük az elmúlt évben tudtunk nektek segíteni! Az új év első számában Mária Istenanyaságára, Vízkeresztre, Pál apostol megtérésére emlékezünk. Kérjünk Szent II. János Pál pápa szavaival kegyelmeket az új esztendőre!
Áldott, kegyelmekben gazdag új évet kívánunk!

Olvasd el!

  1. hét: Lk 2,16-21
  2. hét: Iz 60,1-6
  3. hét: Mt 25,1-13
  4. hét: ApCsel 22,3-16

Ima

Szent II. János Pál pápa: Újévi ima

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki Igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és Irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek
ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.

Ma különös szeretettel és
gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen
a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év,
a liturgia mai szövegével:
„Áldjon meg Téged az Úr
és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját,
és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr,
és adjon békességet!” 

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Szent XXIII. János pápa: Imádság a családokért
Ó, Jézus, add, hogy családjainkban
Béke és egyetértés uralkodjék,
Hogy tiszteletben tartsák az imát
És Isten törvényét,
És hogy a törvény megtartása
Ennek szeretetét is jelentse.
Ó, Jézus, élj úgy
Minden keresztény családban,
Amint egykor Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által
A család egységét minden pillanatban,
És az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó, Jézus
Azt a családi békét,
Amely egyedül képes megenyhíteni
Az élet keserűségeit. Amen.

Tápiós ima

Irodalmi részünk

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott. 

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.